Zásady ochrany soukromí

1. Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti TECOM paper s.r.o., IČ 26447401, se sídlem Toužimská 948/24b, 197 00 Praha 9 – Kbely (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- název společnosti
- okres
- email

2. Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kancelar@tecompaper.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TECOM paper s.r.o., Toužimská 948/24b, 197 00 Praha 9 – Kbely s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.

4. Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce zveřejnil další údaje o ochraně osobních údajů, které poskytuje údajům, které zpracovává zde.