Jak tapetovat?

tapetovací-pomucky-tapetování

Tapetovací pomůcky:

Zakrývací fólie
Vodováha nebo olovnice, tužka
Kbelík a míchátko pro přípravu lepidla
Lepidlo na vliesové tapety
Váleček pro nanášení lepidla, tapetovací stěrka
Štětec natěračský plochý - pro místa, do kterých váleček nedostane, např. podél stropu a soklových lišt
Vanička na lepidlo
Hliníkové pravítko - pro precizní ořezávání tapet
Odlamovací nůž - velice ostrý
Nádoba s vodou
Čistý hadřík nebo houbička pro odstranění zbytků lepidla

Než začnete tapetovat..

Povrch stěny by měl být hladký, čistý, suchý a nezaprášený.
Na stěně by neměly být žádné fleky, a veškeré nerovnosti je třeba vyrovnat.
V pokoji by neměl být průvah nebo horko - tapety by neměly schnout příliš rychle.
Savé povrchy, jako čerstvá omítka, sádrokaron nebo dřevotříska by měly být napenetrovány.
Zásuvky a jiné překážky je třeba před tapetováním demontovat.
Nezapomeňte ale nejprve vypnout elektrický proud.
Připravte si lepidlo dle instrukce na obalu.
Doporučujeme začít tapetovat od okna.

jak-tapetovat-návod

Jak tapetovat?

Nastříhejte si několik prvních pruhů s rezervou 5 cm nahoře a dole. Pruh tapety začněte aplikovat shora podél naznačené vertikální čáry tak, aby tapeta přesahovala na strop — později přesah odříznete. Nechte pruh tapety volně spadat a postupně plastovou stěrkou směrem od centra vytlačte všechny vzduchové bublinky. Moje Tapety se lepí na sraz (bez přesahu). Než začnete aplikovat další pruh, zkontrolujte, aby vzor tapety pasoval po celé délce pruhu.

tapetovat-u-okna

Tapetování u okna

Odměřte od okraje výklenku 48 cm a pomocí vodováhy nebo olovnice vyznačte vertikální linku, podle které budete aplikovat první pruh. Po nalepení pruhu část tapety přečnívající do výklenku vyřízněte. Stejným způsobem nalepte pruh z druhé strany okna. Poté změřte zbytek stěny nad oknem mezi nalepenými pruhy a ořízněte další pruh tapety tak, aby pasovala mezi pruhy tapet u okrajů okenního výklenku.

lepení-tapet

Pokračujeme

Protože tapeta na lepidle trochu "plave", posuneme každý pruh vůči sousednímu tak, aby vzor přesně navazoval. Pokud máte příliš hodně bublinek pod tapetou, můžete pruh jednoduše sundat a začít znovu - vliesová tapeta je pevná. Po aplikaci zbytky lepidla odstraňte pomocí navlhčeného hadříku.

aplikovat-tapety-zásuvky

Tapetování u zásuvek a vypínačů

Zásuvky a vypínače přelepte tapetou, poté tapetu vyřízněte a můžete připevnit kryty. Přesahy tapet musíte pomocí pravítka a nože oříznout. Máte hotovo!

Nemáte čas na tapetování?

Pokud tapetování není Vaše nejoblíbenější činnost doporučíme Vám schopného tapetáře. Stačí si včas rezervovat termín.