stěna-tapetování-omítka

Lze tapetovat hrubou stěnu?

Lze tapetovat hrubou stěnu?

Možná jste již zažili podobnou situaci. Chcete si pořídit krásnou tapetu na jednu z vašich stěn, případně i sami tapetu na stěnu aplikovat. Povrch stěny je ale na dotek i vizuálně hrubý, v některých místech i zrnitý. Je vhodné přes takovýto povrch nalepit vliesovou tapetu? Jak hladká musí být stěna pro tapetování? Pojďme se na to podívat. 

 

Proč je povrch stěny hrubý? 

Štukové omítky mají občas drsnější povrch, který je zároveň savý a je ho před tapetováním tudíž i třeba dostatečně napenetrovat. Důvodem jsou větší písková zrna, která obsahuje štuková omítka. Už na první pohled je tedy zřejmé, že povrch stěny je otevřenější a bude jej třeba minimálně uzavřít penetračním nátěrem. 

Tapetovat či netapetovat - to je otázka.

Vyplatí se tapetovat zeď se zdrsněným povrchem, nebo je ji třeba předem upravit, a pokud ano, jak moc? Nejprve je třeba vzít v potaz, že drsnější povrch zdi se o něco hůře tapetuje. Především chcete-li tapetovat sami, je nutné být na tuto komplikovanější situaci připraveni. 

Vše začíná již při přípravě lepidla na vliesové tapety. Je lepší jej udělat o něco hustší, než pro hladkou stěnu. Ideální je v tomto případě řídit se při přípravě lepidla návodem na obalu, avšak použijete buď o trochu více lepidla, nebo o trochu méně vody. Jakmile máte lepidlo připravené, začnete jej nanášet na stěnu v místech, kam přijde umístit první pruh tapety. Při aplikaci pruhu pak musíte tapetu také ke stěně silněji přitlačit. Při uhlazování tapety a "vyhánění" vzduchových bublinek z pod pruhu přítlačnou stěrkou na tapetu budete zkrátka více tlačit. Tapeta si díky tomu lépe sedne na zrnitý povrch stěny a vlies přijde do kontaktu se stěnou i mezi jednotlivými zrny. 

Jednou z nevýhod tohoto postupu je, že pokud jsou písková zrna větší, protlačí se do materiálu tapety a jejich struktura tak bude na hotové tapetě vidět. Mohli byste si položit otázku, proč tedy tapetu během tapetování silněji přitlačit ke stěně? Pokud to neuděláte, tapeta se pravděpodobně k zrnitému povrchu stěny přilepí nedostatečně, a dříve nebo později může v některých místech dojít k jejímu odlepení ("odfouknutí"). V tom případě můžete na dané místo nanést trochu vody, lepidlo tak znovu aktivovat a tapetu znovu třením přitlačit proti stěně — jedná se ale o situaci, které je lepší se vyvarovat. 

Jak upravit zrnitou stěnu pro tapetování? 

Je-li povrch vaší stěny více hrubý, je pravděpodobně lepší jej pro tapetování upravit. Především chcete-li s tapetou dosáhnout dlouhodobého výsledku, je nutné, aby byl podklad před tapetováním ve vhodném stavu. Stěnu je v tom případě třeba zbrousit, v ideálním případě pak ještě vystěrkovat, a znovu zbrousit. Takto dostanete hladký povrch, a současně při stěrkování vytmelíte případné nerovnosti. Jedná se určitě o náročnější přípravu, ale odměnou vám bude perfektně nalepená tapeta, ze které budete mít radost řadu let, a o to tu přeci jde. 

Napsat komentář

* Povinná pole

Komentář musí být schválen než bude zveřejněn